Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Výchovný poradca
 
 

Výchovný poradca      

    

Výchovná poradkyňa: Mgr. Adriana Mikitová    

Kontakt:                      

Poradenstvo pre rodičov:       Pondelok : 13.05 hod. – 14.00 hod.                                              

                                             (v prípade potreby je možnosť dohodnúť si termín)

 Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

  • Prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a  robí prehľad  výchovno-vzdelávacích problémov školy – pomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,
  • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
  • koordinuje výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby škole (pedagogické, psychologické, informačné, proorientačné, sociálono-právne, sociologické a iné),
  • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,
  • spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov,
  • vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov,
  • uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi.
TOPlist