Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Príspevky
09.05.2012
• anonym  |  09.05.2012 10:50:00  |  IP: 85.159.---.---
NÁVŠTEVA MÚZEA BANÍCKEJ HISTÓRIE A ZOO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Dňa 24.4.2012 sme navštívili Múzeum baníckej histórie a ZOO v Spišskej Novej Vsi. Cieľom podujatia bolo sprístupniť žiakom historické pamiatky mesta, spoznať život zvierat v ZOO. Žiaci z návštevy mali veľmi dobrý zážitok, pozreli si exponáty múzea aj s odborným výkladom, pozreli si zvieratá v zoologickej záhrade, z vlaku si pozreli Slovenskú prírodu a nachodili niekoľko kilometrov po Spišskej Novej Vsi. Myslím si, že sme splnili všetky ciele, ktoré sme si pred odchodom dali.
Spracoval : Ing.J.Čudek
• anonym  |  09.05.2012 09:26:12  |  IP: 85.159.---.---
VIJEME VENIEC PRE MAJSTROV SVETA
Rozkvitnuté púpavy na obecnom ihrisku, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku a Švédsku, to sú dve udalosti v mesiaci máj, ktoré spojili učiteľov ZŠsMŠ Tuhrina, aby zorganizovali pre svojich žiakov akciu pod názvom „Vijeme veniec pre majstrov sveta v hokeji“. Žiakov ešte viac motivovalo, keď im pri úvodnej inštruktáži Mgr . Miroslav Garaj povedal, že budú triedy medzi sebou súťažiť, ktorá trieda uvije najväčší veniec. Žiaci všetkých ročníkov za pomoci svojich triednych učiteľov preukázali veľkú zručnosť pri vití vencov a neboli to len dievčatá, ale svoje umenie ukázali aj chlapci rôznej vekovej kategórie Po dvojhodinovej usilovnej práci pri ktorej si žiaci prvého stupňa zanôtili nejednu peknú pesničku, spojili učitelia spoločne so žiakmi všetky vence jednotlivých tried do jedného veľkého venca. Pod dohľadom Ing. Čudeka dĺžku venca odmerali na pódiu pri futbalovom ihrisku a verte, neverte samotný veniec pri rozvinutí mal úctyhodnú dĺžku 228,6 m. Nuž obdivuhodné, čo žiaci ZŠsMŠ Tuhrina spoločne so svojimi učiteľmi dokázali a ja verím, že ten odkaz obrovského venca z púpavy lekárskej nájde správneho adresáta - majstrov sveta v hokeji – „hokejistov Slovenska.“
Spracoval: Mgr.M.Garaj
• anonym  |  09.05.2012 09:09:11  |  IP: 85.159.---.---
ZA ČISTOTU NAŠICH LESOV!
Základnú školu s materskou školou v obci Tuhrina obklopujú Slanské vrchy a v blízkosti preteká riečka Olšava. Už viackrát žiaci so svojimi učiteľmi absolvovali v rámci vyučovania prechádzku do blízkeho okolia a lesov. Nuž, a verte mi , že pohľad na to, ako tieto lesy a okolie v niektorých úsekoch vyzerajú, nebol radostný. Nachádzali sa tam plastové fľaše, sklenené fľaše a ešte ďalší odpadový materiál. Čo s tým ? Pán učiteľ Mgr. Miroslav Garaj navrhol, aby sme sa v rámci apríla – „Mesiaca lesov“ vybrali so žiakmi tento neporiadok vyzbierať. S týmto návrhom súhlasil pán riaditeľ Mgr. Gejza Varga, aj pani učiteľka Mgr. Eva Demeterová, ktorá je koordinátorkou environmentálnej výchovy. Dlho nám neprialo počasie, preto sa termín akcie musel prekladať. Ale nakoniec to vyšlo v piatok 27.4.2012. Žiakov sme zhromaždili na školskom dvore a pán učiteľ Garaj im vysvetlil, ako a aký odpad budú zbierať. Do blízkeho okolia išli tí najmenší, starší žiaci sa vybrali ďalej, hlbšie do lesa. Po minuloročných skúsenostiach, keď sme mali málo vriec, tentoraz dostal každý triedny učiteľ 5 a viac väčších 90 litrovývh igelitových vriec. A aj tento rok boli na niektorých častiach lesov „urobené“ hotové skládky odpadu, takže vrecia sa žiakom rýchlo napĺňali. Odpad bol všade, kde sme prechádzali. Keď sme sa po dvoch hodinách vrátili späť pred školu, všetky vrecia boli plné odpadu, ktorý sme roztriedili podľa druhu a vysypali do vopred pripravených odpadových kontajnerov. Na záver bol každý zo žiakov za svoju usilovnosť odmenený sladkosťou, najusilovnejší žiaci a kolektívy boli odmenené vecnou cenou.
Spracovali: Mgr. Eva Demeterová, Mgr. Miroslav Garaj

26.10.2011
• anonym  |  26.10.2011 12:29:29  |  IP: 85.159.---.---
BESEDA S PRÍSLUŠNÍKMI POLICAJNÉHO ZBORU
Dňa 16.10.2011 bola na našej škole vykonaná beseda spojená s rôznymi ukážkami s príslušníkmi policajného zboru z Drienova. V úvode samotnej besedy oboznámili príslušníci PZ žiakov našej školy, čo je úlohou a poslaním PZ. Informovali žiakov o častom porušovaní zákonov samotnými žiakmi na verejnosti, no hlavne v škole, a to poškodzovaním majetku školy, správaním sa na verejnosti a v dopravných prostriedkoch, rôznymi krádežami a častou neospravedlnenou absenciou. V ďalšej časti príslušníci PZ ukázali našim žiakom výstroj a výzbroj, ktorá sa používa pri rôznych zásahových akciách. Žiaci s obdivom sledovali zručné narábanie policajtov s ručnými zbraňami- pištoľ, samopal, signálna pištoľ, zručnosť pri obliekaní ochrannej vesty a reflexnej vesty, používanie zastavovacích terčíkov a pút pre zaistenie a zadržanie previnilcov. Nakoniec si niektorí žiaci vyskúšali manipuláciu so zbraňami a putami.
• Šk.rok:2011/2012  |  26.10.2011 12:08:55  |  IP: 85.159.---.---
TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
V dňoch 17.10.2011 až 21.10.2011 prebiehal na našej škole „Týždeň zdravej výživy“. Význam konzumácie zdravej výživy, jej následky na zdravý vývin človeka, obsah vitamínov v strave, podporujúcich obranyschopnosť ľudského organizmu i negatívne dôsledky nezdravej stravy, boli témami, ktoré vyučujúci implementovali do edukačného procesu. Na hodinách Slovenského jazyka a literatúry žiaci čítali rozprávku O vitamínovom údolí, pracovali s pracovnými listami i prezentáciami, ktoré si učitelia SJL pripravili. Učitelia telesnej výchovy diskutovali o chorobách spojených s nezdravým stravovaním, t.j. o anorexii a bulímii. V budovách ZŠ a ŠT i na prvom stupni vytvorili učitelia prírodopisu a svet práce výstavu ovocia, zeleniny a potravín, ktoré sú dôležitými zdrojmi vitamínov a minerálov pre ľudský organizmus. Obsahom výstavy boli jablká, hrušky, banány, kivi, hrozno, mrkva, petržlen, cibuľa, cesnak, kaleráb, cukina, čínska kapusta a ryža. Žiaci vypracovali i pyramídu zdravej výživy, ktorá poukazuje na hierarchiu vhodnej stravy pre človeka. Na záver týždňa si žiaci zo školského rozhlasu vypočuli od vyučujúcej domácich náuk krátky referát na tému „Zdravá výživa“, ktorý bol zameraný na dôležitosť stravovania potravín, ktoré chránia zdravie a priaznivo vplývajú na vývin ľudského tela. Týždeň zdravej výživy ukončila „zdravá hostinka“, ktorú si spolu s učiteľmi pripravili žiaci z rozličných zdravých potravín. Nakoniec si všetci pochutili na zdravých chlebíčkoch, piškótach s banánmi, gréckom šaláte a zapili veľmi chutným a voňavým ovocným čajom. Na I. stupni sa v priebehu týždňa zdravej výživy zorganizovala výstava ovocia a zeleniny a beseda na túto tému. V závere týždňa si žiaci preverili svoje poznatky v kvíze, ako by mal vyzerať zdravý jedálniček, a ktoré ovocie a zeleninu konzumujú najradšej. Nakoniec si sami pripravovali chlebíčky so zeleninou, ktoré na spoločnom posedení konzumovali.
Nový príspevok
nick  
text
 
 
440+3osem  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist