Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Podujatia

 

PODUJATIA V MESIACI : OKTÓBER 2011

                    MO                                                 Názov                                                         Zodpovedný

                       MZ                          Čo  ľuďom dáva  ovocie a  zelenina                                  všetci uč.                  

                                                       Deň školských knižníc                                                       všetci uč.

                                                       Jesenné aranžmány                                                            Boryová    

                        PK1                        Príprava a realizácia vstupných testov                                vyuč.MAT      

                                                       Príprava individ.vzdel.plánov                                              vyuč. MAT

                        PK3                        Cezpoľný beh chlapcov a dievčat                                      Čudek, Glankovičová              

                                                        Umenie zblízka 4                                                               Hrabíková 

                        PK4                         Šarkaniáda                                                                        Čurillová

                                                                                                                 

                                                                                                                                                           

                                            PODUJATIA V MESIACI : NOVEMBER 2011

MO                                                   Názov                                                                 Zodpovedný

                      MZ                                 Život bez drog                                                                      Tvareková     

                      PK1                               Vieš využiť fyzikálne zákony?                                                Garaj       

                      PK2                               Remeslo má zlaté dno                                                           Glankovičová

                                                            Puškinov pamätník                                                                Gogová

                      PK4                               Liečivé byliny                                                                        Mikitová                    

                                                            Nenápadní hrdinovia                                                             Glankovičová

                                                            Detský čin roka                                                                                           Hrabíková

 

 PODUJATIA V MESIACI : DECEMBER 2011

                  MO                                                   Názov                                                                    Zodpovedný

                  MZ                                    Výstava vianočných pozdravov a ozdôb                                       Tvareková    

                                                           Vianočný koncert                                                                       všetci uč.

                                                           Kalendár na rok 2012                                                                  Boryová                                                

                  PK1                                   Škodlivosť alkoholu,toxikománia                                                  Mikitová                                             

                  PK2                                   Moja vlastná koleda                                                                    Paľová                                                 

                  PK3                                   Vianočný koncert                                                                       Demeterová

                  PK4                                   Vianočný dar pre spolužiakov                                                      uč.VYV,PVC

                                                           Vianočné koledy                                                                         Demeterová

                                                           Vianočný stolnotenisový turnaj                                                     Čudek

 

 

                                                                 PODUJATIA V MESIACI : JANUÁR 2012

                   MO                                                   Názov                                                                    Zodpovedný


                   MZ                                     Postavme si snehuliaka                                                             Tvareková  

                   PK1                                    Poďme na to logicky                                                                Hajdučinová

                   PK3                                    Integrácia očami detí                                                                Hrabíková

                   PK4                                    Kalendár na rok 2012                                                               Mihoková

                                                             Bezpečne na internete                                                               Gogová

 

 

                                                                      PODUJATIA V MESIACI : FEBRUÁR 2012

                   MO                                                   Názov                                                                   Zodpovedný

                   MZ                                       Rómsky hlások                                                                     Boryová                   

                         PK1                                                   Naše chránené živočíchy                                                                            Demeterová

                         PK2                                                   Kto je najrýchlejší                                                                                         Gogová

                                                                                   Anglické sviatky                                                                                             Boryová

                         PK3                                                  Výtvarná súťaž organiz. občianským združením

                                                                                  Quo vadis zo Zvolena                                                                                    Hrabíková

                         PK4                                                  Najkrajšia Valentínka                                                                                    Mikitová

                                                                                   Výstava žiackych prác zhotovených na hodinách pracovného vyuč.     Mihoková

                                                                                                                                                                                                             Garaj     

 

                                                                          PODUJATIA V MESIACI : MAREC 2012

                   MO                                                   Názov                                                                    Zodpovedný

                          MZ                                                     Hviezdoslavov Kubín -1.stupeň                                                                 Tvareková

                                                                                    Svetový deň vody                                                                                           všetci vyuč.

                                                                                    Týždeň slovenských knižníc                                                                         všetci vyuč.

                          PK1                                                   Čo vieš, odpovieš                                                                                         Hajdučinová

                          PK2                                                   Hviezdoslavov Kubín  -2.stupeň                                                                 Paľová

                                                                                     Dejepisný kvíz : Poznáš históriu?                                                              Glankovičová                                                        

                          PK3                                                   Výstava žiackych prác zhotovených na hodinách :

                                                                                     SEE,THD, TEH                                                                                               Garaj

                          PK4                                                    Milionár                                                                                                           Gogová

                                                                                      Hviezdoslavov Kubín- špec.triedy                                                              Hrabíková,Čurillová

 

 

                                                                      PODUJATIA V MESIACI : APRÍL 2012

                   MO                                                   Názov                                                                    Zodpovedný       

                          MZ                                                    Ako poskytnúť prvú pomoc                                                                            Tvareková

                                                                                   Svetový deň mlieka                                                                                          všetci vyuč.

                          PK1                                                  Vieš nakupovať v obchode ?                                                                         Garaj

                          PK2                                                   -----------------------------------------

                          PK3                                                  Stolnotenisový turnaj chlapcov                                                                      Čudek,Garaj

                          PK4                                                  Detské Vilomeniny                                                                                           Mikitová  

                                                                                   Za čistotu našich lesov                                                                                    Garaj                          

 

 

                                                                         PODUJATIA V MESIACI : MÁJ 2012

                   MO                                                   Názov                                                                    Zodpovedný   

                         MZ                                                      Ako poskytnúť prvú pomoc                                                                             Tvareková

                                                                                    Svetový deň mlieka                                                                                           všetci vyuč.

                         PK1                                                    Kvety našich lúk                                                                                                Demeterová

                         PK3                                                    Atletický štvorboj chlapcov a dievčat                                                             Čudek,Glankovičová

                                                                                     Talenty našej školy                                                                                          Demeterová

                                                                                     Umenie zblízka 4                                                                                              Hrabíková

                          PK4                                                   Futbalový zápas ZŠ-ŠT                                                                                    Čudek

                                                                                     Prehadzovaná - súťaž dievčat                                                                        Glankovičová

TOPlist