Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

O škole

                                                                                 

Naša škola je plne organizovaná pre žiakov 1. až  9. ročníka s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je Obecný úrad v Tuhrine, ktorý  zriadil túto školu ako svoju rozpočtovú organizáciu v roku 2002. V súčasnom období  vychováva a vzdeláva  žiakov vo veku od 6 do 15 rokov.                                                                                                                                                                                               Má 7 bežných tried , 6 špeciálnych tried – spolu 156 žiakov. Z toho na 1. stupni ZŠ: 2 triedy - 21 žiakov, na 2.stupni ZŠ: 5 tried - 103 žiakov, 6 špeciálnych tried – 53 žiakov.Škola poskytuje úplné základné vzdelanie.

Naša škola má 3 budovy. V hlavnej budove sú umiestnené bežné triedy ZŠ - 2.stupeň, v druhej budove sú špeciálne triedy , v tretej budove sú umiestnené bežné triedy ZŠ - 1.stupeň. Škola je vybavená malou  počítačovou učebňou. Telocvičňu ZŠ nemá, v jarnom a letnom období využívame obecné ihrisko - futbalové ihrisko, doskočisko na skok do diaľky, asfaltové ihrisko. Pracovné vyučovanie sa realizuje v školskej dielni, ktorá sa nachádza vedľa pošty (školské políčko, ovocný sad). Všetky budovy školy sú umiestnené uprostred dediny. Všetky vytvorené materiálne, priestorové, technické a hygienické podmienky vytvárajú dobré pracovné prostredie pre pedagógov a žiakov. V tomto školskom roku sme vymenili okná za plastové v hlavnej budove. V ďalšom období plánujeme vymeniť okná aj v ostatných budovách. Východiskový stav pre ďalšiu pedagogickú činnosť školy predurčuje školu k ďalšiemu rozvoju, či už po stránke kvality učiteľského zboru, priestorov, vybavenia a prílivu žiakov z okolitých obcí. Naším cieľom je napĺňať v maximálnej miere predstavy rodičov o kvalitnej škole v dedinských podmienkach.

TOPlist